Chovné páry rok 2017      č.21 -  č.31

Cena za mladé dohodou

Pára č.21

Pára č.22

Pára č.23

Pára č.24

Pára č.25

Pára č.26

Pára č.27

Pára č.28

Pára č.29

Pára č.30

Pára č.31