Chovné páry rok 2017    č.1 - č.20

Cena za mladé dohodou

Pára č.1   

Pára č.2

Pára č.3

Pára č.4

Pára č.5

Pára č.6

Pára č.7

Pára č.8

Pára č.9

Pára č.10

Pára č.11

Pára č.12

Pára č.13

Pára č.14

Pára č.15

Pára č.16

Pára č.17

Pára č.18

Pára č.19

Pára č.20